ПОРЯДОК визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 403 від 23.12.2014 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 1, ст.1 ) { Із змінами, Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №66 від 18.02.2016р. }   1. Цей Порядок встановлює механізм визначення середньоринкової

Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників. Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Уповноваженим органом та його органами

Розділ III ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ Стаття 30. Умови забезпечення платоспроможності страховиків Страховики зобов’язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності: наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів та наявності гарантійного фонду страховика; { Абзац другий частини першої статті 30 в редакції Закону N 2774-IV ( 2774-15 ) від 07.07.2005 } створення страхових

Розділ II ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ Стаття 16. Договір страхування Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а

Стаття 8. Страховий ризик і страховий випадок Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Стаття 9. Страхова сума, страхова

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Поняття страхування Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та