Порядок визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів

тризуб

ПОРЯДОК

визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 403 від 23.12.2014

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 1, ст.1 )

{ Із змінами, Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №66 від 18.02.2016р. }

 

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів (далі – транспортні засоби) з метою визначення доходу від їх продажу (обміну) для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб.

2. Середньоринковою вартістю транспортних засобів є величина, яка визначається статистичними методами і еквівалентна імовірній ціні, за яку може здійснюватися купівля-продаж транспортних засобів певної марки та моделі з відповідним строком експлуатації та пробігом на встановлену дату проведення оцінки.

3. Середньоринкова вартість транспортного засобу розраховується за методом аналогії цін ідентичних транспортних засобів за такою формулою:

Сср = Цн х (Г / 100) х (1 ± (Гк / 100),

де:

 • Цн- ціна нового транспортного засобу в Україні;
 • Г- коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від строку експлуатації згідно з додатком 1;
 • Гк- коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від пробігу згідно з додатком 2.

4. Джерелом інформації про ціни нових транспортних засобів в Україні є офіційні прайс-листи виробників (дилерів) або довідкові дані про ціни щодо ідентичних або аналогічних нових транспортних засобів в Україні чи країнах-виробниках (експортерах) з урахуванням податків та зборів, що визначаються відповідно до законодавства.

5. Ідентичними є транспортні засоби, в яких збігаються такі ознаки і параметри:

 • марка;
 • країна-виробник;
 • тип кузова (седан, універсал тощо);
 • модель;
 • конструкція привода тягових коліс;
 • тип та робочий об’єм двигуна;
 • тип коробки передач та інших складників силової передачі;
 • габаритні розміри;
 • рік випуску;
 • технічні характеристики.

Розбіжності можуть стосуватися комплектності та укомплектованості, пробігу та технічного стану.

6. Аналогічними є транспортні засоби, в яких збігаються такі ознаки і параметри:

1) для легкових автомобілів:

 • тип кузова (седан, універсал тощо);
 • призначення (дорожні, позадорожні);
 • тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо);
 • робочий об’єм двигуна;
 • привод тягових коліс (передньоприводні, задньоприводні, повноприводні);
 • тип коробки передач;
 • габаритні розміри;
 • комплектність;
 • кількість дверей;

2) для мотоциклів та мопедів:

 • призначення;
 • тип рами;
 • робочий об’єм двигуна, кількість циліндрів;
 • кількість тактів двигуна;
 • габаритні розміри.

7. За наявності кількох аналогів аналогічним транспортним засобом є транспортний засіб одного виробника (країни-виробника).

8. У разі коли неможливо визначити ціну ідентичного нового транспортного засобу в Україні (відсутні необхідні довідкові дані), допускається використання даних щодо аналогічних транспортних засобів.

9. У разі коли неможливо визначити ціну нового транспортного засобу в Україні, використовується інформація про його ціну в країнах-виробниках (експортерах).

У такому випадку ціна нового транспортного засобу в Україні визначається на рівні ціни в країнах-виробниках (експортерах) без урахування податку на додану вартість таких країн, збільшеної на суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що відповідно до законодавства сплачуються під час митного оформлення транспортного засобу.

10. У разі коли неможливо визначити ціну нового транспортного засобу в Україні згідно з пунктами 4-9 цього Порядку, допускається використання інформації про ціни нових транспортних засобів, зазначеної у спеціалізованих періодичних виданнях для продажу транспортних засобів, комп’ютерних програмах та Інтернеті тощо.

11. Коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від строку експлуатації визначається як середнє значення співвідношення ціни транспортних засобів, що були у використанні, до ціни аналогічних нових транспортних засобів та не може бути меншим ніж 4.

12. Коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від пробігу визначається з урахуванням фактичного та нормативного середньорічного пробігу транспортних засобів.

У разі коли фактичний середньорічний пробіг транспортних засобів є вищим, ніж їх нормативний середньорічний пробіг, середньоринкова вартість зменшується, а у разі, коли фактичний середньорічний пробіг є нижчим, ніж нормативний середньорічний пробіг, середньоринкова вартість збільшується.

13. Середньоринкова вартість транспортних засобів розраховується щокварталу Мінекономрозвитку для кожної марки та моделі транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, оприлюднюється до 10 числа наступного місяця в установленому Мінекономрозвитку порядку на офіційному веб-сайті Міністерства для вільного доступу та зберігається протягом 1095 днів з дня її оприлюднення.

14. Мінекономрозвитку забезпечує режим роботи офіційного веб-сайту, який дає змогу отримати інформацію про середньоринкову вартість транспортних засобів шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску та пробіг, а також роздрукувати зазначену інформацію з реквізитами Міністерства.


Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 66)

 

КОЕФІЦІЄНТ
коригування ринкової ціни транспортних засобів

Найменування транспортних засобів

Коефіцієнт з урахуванням строку експлуатації транспортних засобів у роках

до 1

понад 1 до 2

понад 2 до 3

понад 3 до 4

понад 4 до 5

понад 5 до 6

понад 6 до 7

понад 7 до 8

понад 8 до 9

понад 9 до 10

понад 10 до 11

понад 11 до 12

Легкові автомобілі

74

62

50

45

42

39

36

33

31

29

27

25

Мопеди

81

65

52

42

34

27

22

18

14

11

9

7

Мотоцикли

91

82

75

69

62

57

51

47

43

39

37

35

Примітка.

У разі експлуатації транспортних засобів понад 12 років коефіцієнт знижується на 1 для легкових автомобілів і на 2 для мопедів та мотоциклів за кожний рік, але не може бути меншим ніж 4.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 66 від 18.02.2016}


Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 66)

 

КОЕФІЦІЄНТ
коригування ринкової ціни транспортних засобів

Нормативний середньорічний пробіг транспортних засобів, тис. кілометрів

Фактичний середньорічний пробіг транспортних засобів, тис. кілометрів

Коефіцієнт з урахуванням різниці між фактичним та нормативним середньорічним пробігом транспортних засобів у тис. кілометрів

понад 2 до 5

понад 5 до 8

понад 8 до 10

понад 10 до 12

понад 12 до 14

понад 14 до 16

понад 16 до 18

понад 18 до 20

понад 20 до 22

понад 22

27

до 27

1

3

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

понад 27

0,5

1,5

3

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Примітка.

Для транспортних засобів із строком експлуатації до 1 року, а також транспортних засобів, різниця між фактичним та нормативним середньорічним пробігом яких становить до 2 тис. кілометрів, коефіцієнт не визначається.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 66 від 18.02.2016}