Оцінка продукції та товарів

Під оцінкою ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей) розуміється оцінка товарів, запасів готової продукції і т.п. Оцінка проводиться згідно з нормами чинного законодавства, зокрема, Національних стандартів оцінки, а також Міжнародними стандартами оцінки (МСО), на підставі Договору з Замовником. Терміни проведення оціночних робіт залежать від виду і кількості об’єктів, а також цілі оцінки. Вартість проведення робіт з оцінки ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей) залежить від таких факторів:

 • Характеристик об’єкта оцінки;products
 • Цілі оцінки;
 • Повноти наданої інформації;
 • Терміновості виконання робіт.

Надаємо послуги з оцінки продукції для таких цілей:

 • Для укладання договору купівлі-продажу;
 • При оформленні договору дарування;
 • При вступі в права спадщини;
 • Для укладання договору застави;
 • Прийняття управлінських рішень;
 • Постановці на бухгалтерський облік, переоцінці з метою відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
 • Внеску в статутний капітал новостворюваного підприємства;
 • Визначення збитку і величини страхового відшкодування;
 • а також для інших цілей.

При оцінці товарів в обороті може визначатися, як ринкова, так і неринкова (ліквідації, страхова тощо.) види вартості. Незалежна оцінка продукції здійснюється протягом від 1-2 днів.