Оцінка машин і обладнання

Машини та обладнання відносяться до рухомого майна. На відміну від нерухомості, вони не пов’язані жорстко з землею і можуть бути переміщені, без нанесення непоправної фізичної шкоди як самим собі, так і нерухомості. Характерною рисою машин і обладнання є їх величезна різноманітність за функціональним призначенням, типами, марками, моделями, технічними характеристиками. Приступаючи до оцінки, слід ретельно ідентифікувати об’єкт оцінки. Основні види машин і устаткування:

 • Передавальні пристрої, які є самостійними пристроями, не є частиною будівлі або споруди;equipment
 • Силові машини і обладнання – кожна силова машина з фундаментом і усіма пристроями, приладами і обмежувальної огорожею до неї;
 • Робочі машини і виробниче обладнання – кожен верстат або апарат, включаючи всі пристрої, приладами, прилади та обмежувальну огорожу до нього, а також фундамент на який змонтований даний об’єкт;
 • Інструменти та інвентар – кожен предмет, що має самостійне значення і не є частиною будь-якого інвентарного об’єкта (машини, верстата, апарату, агрегату і т.д.).

Залежно від мети, мотиву об’єктом оцінки можуть виступати не тільки окремі інвентарні одиниці обладнання, виявлені і взяті на облік в процесі останньої інвентаризації майна або безпосередньо в ході, так званої роздрібної оцінки (“розсипом”), а й тим чи іншим чином скомпоновані групи інвентарних одиниць (групова оцінка), а також виробничо-технологічні комплекси взаємопов’язаних машин і устаткування (системна оцінка). Надаємо послуги з оцінки обладнання для таких цілей:

 • Для укладання договору купівлі-продажу;equipment2
 • При оформленні договору дарування;
 • При вступі в права спадщини;
 • Для укладання договору застави;
 • Прийняття управлінських рішень;
 • Постановці на бухгалтерський облік, переоцінці з метою відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
 • Внеску в статутний капітал новостворюваного підприємства;
 • Визначення збитку і величини страхового відшкодування;
 • А також для інших цілей.

Незалежна оцінка обладнання здійснюється від 1-2 днів в залежності від кількості.